Voor scholen

Tuinvogeltelling voor Scholen

Basisscholen, kinderboerderijen, NME-centra en andere groepen kunnen vóór het weekend van de Tuinvogeltelling tellen. Het telformulier voor het doorgeven van uw telresultaten is online vanaf de vrijdag vóór de Tuinvogeltelling. Ook in 2018 kunnen scholen en andere instellingen weer meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling. De Tuinvogeltelling van 2018 vindt plaats op zaterdag 27 januari en zondag 28 januari 2018. Scholen en andere groepen kunnen hun tellingen insturen vanaf vrijdag 26 januari 2018.

Hoe werkt de Tuinvogeltelling voor Scholen? Iedereen kan meedoen in 3 gemakkelijke stappen:

  1. Tel vóór of op vrijdag 26 januari 2018 een half uur de vogels op het schoolplein of de omgeving. Vliegen de vogels alleen maar over? Die tellen niet mee. Vanaf vrijdag 26 januari 2018 kunnen alle scholen en groepen hun tellingen doorgeven via de website.
  2. Noteer alle waarnemingen van een soort. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loop je het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Dus: zien jullie in jullie tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geven jullie door: 5 koolmezen.
  3. Geef jullie telling door via de app Tuinvogels of via deze website.

 

Tuinvogels tellen in de schooltuin (foto door Janko van Beek)

Download het gratis lesmateriaal

Met veel inspiratie, leuke doe-tips en zoekkaarten voor kinderen. Het lesmateriaal is vooral gemaakt voor het basisonderwijs (groepen 1 t/m 8) maar ook pedagogisch medewerkers, activiteitenbegeleiders in zorginstellingen of kinderboerderijen en leerkrachten van de lagere klassen van het middelbaar onderwijs kunnen ermee aan de slag.

Leer uw kinderen vogels herkennen met behulp van de zoekkaarten en het lesmateriaal. U zult merken dat ze enthousiast vogels in de tuin aanwijzen, op naam brengen en verhalen over de vogels vertellen.

Bekijk alle downloads >