Actievoorwaarden

Kansspel/Prijsvraag Winactie Opfrisbeurt voor uw tuin, verder te noemen “Actie”.

De Actie wordt aangeboden door Vogelbescherming Nederland, Boulevard 12, 3707 BM Zeist en Intratuin Nederland BV, Korenmolenlaan 3-A, 3447 GG Woerden.

De Actie dient ter promotie van Vogelbescherming Nederland en Intratuin Nederland BV.

De looptijd van de Actie is van 25 januari t/m 28 januari 2019.

Aan de Actie kan worden deelgenomen door elk in Nederland woonachtig persoon met een minimale leeftijd van 16 jaar.

Werknemers en vrijwilligers van Vogelbescherming Nederland en andere aan de actie verbonden organisaties, en  hun gezinsleden, mogen niet meedingen naar de prijs.

Deelname kan plaatsvinden door:

  • Deelname aan de Nationale Tuinvogeltelling van 2019, door een telling in te sturen en actief het betreffende veldje in te vullen op het telformulier en daarmee het accepteren van deze actievoorwaarden. Ook als er geen vogels gezien zijn, kan men dit doorgeven via het telfomulier. Met andere woorden: het wel of niet gezien hebben van tuinvogels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling heeft geen invloed op het winnen van de prijs.

Er zijn geen kosten verschuldigd voor deelname aan de Actie.

De te winnen prijs is een advies van een Tuinvogelconsulent van Vogelbescherming Nederland met een winkelwaarde van € 40,00 in combinatie met een shoptegoed van Intratuin om met het advies aan de slag te gaan van € 100,00. Er worden tien prijzen ter beschikking gesteld. Elke Deelnemer dingt mee naar slechts één prijs. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

De winnaar wordt willekeurig getrokken uit alle Deelnemers.

De winnaars worden binnen één maand na de Nationale Tuinvogeltelling bepaald en bekend gemaakt op de websites van de Nationale Tuinvogeltelling en Intratuin. Prijswinnaars ontvangen bovendien persoonlijk bericht via e-mail.

Vogelbescherming behoudt zich het recht voor om de Actie, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op de plaatsen waar de prijsvraag is aangekondigd.

Vogelbescherming behoudt zich het recht voor om Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie, op ieder moment van de Actie uit te kunnen sluiten.

Om mee te doen, dient de Deelnemer aan Vogelbescherming toestemming te geven de op het deelnameformulier gevraagde persoonsgegevens op te slaan en te verwerken/gebruiken voor direct marketing doeleinden, conform het Privacy statement van Vogelbescherming.

Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf of anderen opgeven, komen niet in aanmerking voor deelname en/of toekenning van de prijs.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of voor andere prijzen. Vogelbescherming Nederland en Intratuin behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere, gelijkwaardige of gelijksoortige, prijs toe te kennen. Indien meerdere Deelnemers gelijk eindigen behoudt Vogelbescherming het recht om een winnaar te bepalen.

De winnaars zullen een elektronisch bericht ontvangen op het e-mailadres dat in het deelnameformulier werd ingevuld; dit bericht specificeert de gewonnen prijs en de modaliteiten om de prijs te verkrijgen. De winnaars moeten deze modaliteiten aanvaarden om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Indien op het deelnameformulier niet om de benodigde persoonsgegevens is gevraagd, zullen in de e-mail deze persoonsgegevens gevraagd worden. Binnen een termijn van twee weken dient hierop te worden gereageerd. Indien de deelnemer niet binnen deze periode reageert, wordt aangenomen dat de Deelnemer definitief van zijn prijs afziet. Het recht op de toegekende prijs vervalt daarmee en komt toe aan Vogelbescherming en Intratuin.

Vogelbescherming en Intratuin hebben het recht informatie over de tuin (geen adresgegevens) en (alleen) de naam van de prijswinnaars te vermelden op de website, in nieuwsbrieven en in haar tijdschriften, en de gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Over uitslagen kan op geen enkele wijze worden gecorrespondeerd met Vogelbescherming. Indien de Deelnemer een klacht heeft over de Actie, dan kan hij die kenbaar maken via info@vogelbescherming.nl. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht zal Vogelbescherming reageren.

Vogelbescherming en Intratuin zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Vogelbescherming.

Vogelbescherming handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.

Zeist,  1 december 2018