Actuele stand van zaken

Tuinvogeltelling actueel - wat is opvallend & nieuw?

Op deze pagina houden we u op de hoogte.

Update maandag 30 januari, 14.56 uur:

De laatste tellingen zijn ingestuurd. Tot 12.00 uur 's middags konden mensen hun tuinvogeltelling doorgeven aan Vogelbescherming. Dat de huismus de meest getelde vogel werd van de 14e Nationale Tuinvogeltelling was geen verrassing. Wel de duidelijke dip van de mezen. Werden er vorig jaar nog gemiddeld 3,4 koolmezen per tuin geteld, dit jaar is dat gezakt naar 2,8. Op landelijk niveau betekent dat duizenden mezen minder. Een comeback was er ook. De spreeuw kwam weer de top tien binnen.

Lees het volledige bericht over de resultaten van de Tuinvogeltelling op de website van Vogelbescherming Nederland.

Update zondag 29 januari 2017, 18.54 uur:

Meer dan 50.000 mensen gaven al hun telling door aan Vogelbescherming. De huismus is tot nu toe het meest geteld. De koolmees eindigt nipt op de tweede plek, voor de merel. Dit jaar waren er beduidend minder mezen in de tuinen te zien. Ook al eindigt de koolmees op plek 2 en de pimpelmees op plek 5, het aantal ligt beduidend lager dan in voorgaande jaren. Zo werd er vorig jaar gemiddeld 3,4 koolmezen per tuin gezien, nu bleef de teller steken op 2,8 per tuin.

Oorzaak hiervan is vermoedelijk het zogenoemde mastjaar: er zijn veel beukennootjes in de bossen, goed voedsel voor de mezen. Ook hebben de mezen waarschijnlijk een slecht broedseizoen achter de rug door het koude voorjaar. In de tuinen zijn daardoor weinig mezen geteld tijdens de Tuinvogeltelling.

Kool- en pimpelmezen zijn echter óók typische stadsvogels, vanuit de bomen zoeken ze naar voedsel. Zowel in Amsterdam, Rotterdam als Den Haag eindigt de koolmees daardoor op de eerste plek.

Update zondag 29 januari 2017, 14.40 uur:

Dit weekend worden ook in andere Europese landen tuinvogeltellingen gehouden. In Groot-Brittannië is de Big Garden Bird Watch van de RSPB bezig. De Vlamingen houden nu hun Grote Vogelweekend, georganiseerd door Natuurpunt. In Duitsland organiseert de NABU de Stunde der Wintervögel. Al deze tellingen worden georganiseerd om mensen te betrekken bij de natuur in hun omgeving en om een beeld te krijgen van de stand van zaken van vogels. 

Op het moment dat maandagmiddag alle resultaten binnen zijn, gaan medewerkers van Vogelbescherming Nederland niet alleen naar de Nederlandse tellingen kijken, maar ook naar de resultaten in onze buurlanden. Het opvallend lagere aantal mezen dat nu geteld wordt, verwachten wij ook terug te zien in de tellingen bij de Engelsen, Vlamingen en Duitsers. 

Update zondag 29 januari 2017, 10.49 uur:

Er zijn op dit moment zo'n 17.000 tellingen ingestuurd. Op de kaartjes met concentraties zien we opvallende dingen. Het kaartje van de huismus laat zien waar mensen de grootste groepen huismussen tellen: vooral in het westen van Friesland, aan de oostrand van de Veluwe en in Drenthe worden grotere groepen huismussen gezien.

Ook opvallend is dat de mezen vooral aan de oostkant van Nederland geteld worden, terwijl de concentratie turkse tortels vooral in het zuidwesten zit.

Nog steeds is opvallend dat het verschil tussen koolmees en merel zeer klein is. In 2016 zijn er uiteindelijk bijna 30.000 meer koolmezen dan merels geteld. Het verschil schommelt nu steeds rond een paar honderd vogels verschil.

Update zaterdag 28 januari 2017, 17.04 uur:

De eerste dag van de Nationale Tuinvogeltelling zit er op. Al bijna 14.000 mensen gaven de resultaten van een half uur vogels tellen door. Dat zijn meer deelnemers dan vorig jaar rond dit tijdstip. Zoals verwacht zijn er tot nu toe naar verhouding minder mezen gezien dan voorgaande jaren. De koolmees staat weliswaar op nummer 2, maar de merel zit de koolmees op de hielen. De huismus gaat op zaterdag aan kop. Ook morgen kan iedereen nog mee doen met de Tuinvogeltelling.

Op dit moment wijken de resultaten van sommige provincies af van het landelijke beeld. In Zuid-Holland staat de kauw op de tweede plaats. In Groningen en Friesland staat de kauw op respectievelijk de achtste en de zevende plaats. Op de resultaten-pagina kunt u de actuele resultaten per provincie opvragen.

Update zaterdag 28 januari 2017, 13.00 uur:

Vogelbescherming is benieuwd hoeveel mezen (zowel koolmees als pimpelmees) er dit jaar geteld worden. Zie de update van donderdag 26 januari hieronder voor de achtergrond.

Vanochtend werden een paar uur lang meer merels geteld dan koolmezen. Het gevolg was dat de merel op plaats 2 stond, op de voet gevolgd door de koolmees op plaats 3. Rond 12.30 uur waren er ongeveer 200 meer koolmezen gezien dan merels. Hun positie in de top-3 wisselde daarmee. Nu (rond 13.00 uur) staat de koolmees weer op 2 en de merel op 3. Met een minimaal verschil.

Aan de kaarten met concentratie per vogel kunnen we zien dat koolmezen met name in de noordelijke provincies en in Brabant meer geteld worden.

Update zaterdag 28 januari 2017, 10.00 uur:

Vrijdag 27 januari konden scholen hun tellingen al insturen. Zij kunnen (net zoals andere tellers) hun telling tot uiterlijk maandagmiddag 30 januari 12.00 uur insturen. Bijna 100 scholen hebben tot nu toe hun tuinvogeltelling ingestuurd. Op schoolpleinen zitten vaak andere vogels dan in tuinen. Vooral het hogere aantal kraaien en kauwtjes is opvallend.

Update donderdag 26 januari 2017, 16.30 uur:

De Tuinvogeltelling gaat bijna van start. We zijn met name benieuwd naar hoeveel koolmezen en pimpelmezen er geteld gaan worden. De top-3 bestond in 2016 uit huismus, koolmees en merel. De pimpelmees eindigde toen op de vierde plek. Veel mensen melden deze winter bij Vogelbescherming dat er weinig mezen in de tuinen zijn.

We hebben een vermoeden waardoor dit komt. Dit jaar hebben we een zogeheten 'mastjaar': met name beuken dragen zeer veel vrucht. In de bossen zijn daarom veel beukennootjes te vinden, een belangrijk onderdeel van het voedsel van kleine zaadeters zoals mezen en vinken. Zolang zij hun voedsel in de bossen kunnen vinden, komen ze minder graag naar onze tuinen toe.

Daarnaast hebben de mezen door het koude voorjaar een slecht broedseizoen gehad. Er zijn weinig jongen uitgevlogen. Dat alles blijkt uit tellingen en gegevens van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Vogelbescherming is zeer benieuwd of er ook bij de Nationale Tuinvogeltelling minder mezen gezien worden.

Tuinvogeltelling 2016

Vorig jaar waren er een aantal opvallende zaken te melden. Voor het eerst in de geschiedenis van de Tuinvogeltelling viel de spreeuw buiten de top-10. De spreeuw neemt al jaren in aantal af. Opvallend in 2016 was ook het aantal kepen in ons land. Tegelijkertijd was de opkomst van de halsbandparkiet ook weer goed terug te zien in de Tuinvogeltelling van 2016: er werden er weer meer geteld dan het jaar ervoor.

 

Archief

Tuinvogeltelling 2016

Bent u benieuwd naar de telresultaten van de Nationale Tuinvogeltelling van 2016? Download de analyse (PDF).

Tuinvogeltelling 2015

Bent u benieuwd naar de resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling van 2015? Download de analyse (PDF)

Tuinvogeltelling 2014

Bent u benieuwd naar de resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling van 2014? Download de analyse (PDF).

Tuinvogeltelling 2013

Bent u benieuwd naar de resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling van 2013? Download de analyse (PDF).

Tien jaar tuinvogels tellen: 2003 t/m 2012

In 2013 hebben Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland een analyse gemaakt van tien jaar tuinvogels tellen. Download het verslag Resultaten van 10 jaar tuinvogels tellen, 2003-2012 (PDF).

Tuinvogeltelling 2012

Bent u benieuwd naar de resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling van 2012? Download de analyse (PDF).

Tuinvogeltelling 2011

Bent u benieuwd naar de resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling van 2011? Download de analyse (PDF).

Tuinvogeltelling 2010

Bent u benieuwd naar de resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling van 2010? Download de analyse (PDF).

Vanaf 2010 zijn er analyses gemaakt voor het brede publiek van de resultaten van de Tuinvogeltelling. Deze vindt u hierboven. De Nationale Tuinvogeltelling werd voor het eerst met een kleine proef-telling georganiseerd in december 2003. In 2007 is er geen Tuinvogeltelling geweest: in dat jaar is er gewisseld van december naar januari. De Tuinvogeltelling van december 2006 werd gevolgd door de Tuinvogeltelling van januari 2008.