Prijswinnaars

Prijswinnaars

De prijswinnaars van de Stern 8 x 32 kijker zijn bekend! Het zijn geworden: mevrouw Visser uit Wilp en de heer Split uit Den Haag. Zij hebben inmiddels bericht van ons ontvangen. Veel (vogel)kijkplezier met uw nieuwe verrekijker!

Een goede verrekijker is onmisbaar bij het genieten van vogels. In uw tuin, in het veld, op vakantie: uw verrekijker is overal handig.

Actievoorwaarden voor deelname aan de winactie verrekijker Stern 8x32 Nationale Tuinvogeltelling 2017

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie van één van de twee verrekijkers van Vogelbescherming (Stern 8x32), via de wervingsactie voor deelnemers aan de Nationale Tuinvogeltelling 2017 via e-mailings aan relaties van Vogelbescherming. Organisator is Vogelbescherming Nederland, Boulevard 12 te Zeist.

Deelname is mogelijk van november 2016 tot 25 januari 2017. Deelname aan deze actie is gratis en niet verplicht. Deelnemers jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders/verzorgers voor deelname. Werknemers van Vogelbescherming Nederland en hun familieleden mogen niet meedingen naar de prijs.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Vogelbescherming Nederland en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Klik hier voor het privacy statement van Vogelbescherming Nederland. Na afloop van de looptijd dingt de deelnemer mee naar één prijs.

De te winnen prijs is:

Eén van de twee verrekijkers Stern 8x32 van Vogelbescherming Nederland ter waarde van 165 euro.

  • Eén kijker wordt verloot onder alle voorinschrijvers uit eerdere edities van de Nationale Tuinvogeltelling die op 25 januari 2017 nog steeds staan ingeschreven;
  • Eén kijker wordt verloot onder alle nieuwe voorinschrijvers (vanaf 1 februari 2016 tot uiterlijk 25 januari 2017) van de Nationale Tuinvogeltelling die op 25 januari 2017 nog steeds staan ingeschreven.

De prijswinnaars worden uiterlijk 15 februari 2017 persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht en hun namen worden op www.tuinvogeltelling.nl en mogelijk in andere media van Vogelbescherming Nederland bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijswinnaars zullen indien wenselijk en in overleg medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Vogelbescherming Nederland.

Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf of anderen opgeven komen niet in aanmerking voor deelname en/of toekenning van de prijs. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of voor andere prijzen. Vogelbescherming Nederland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijs toe te kennen. Op deze pagina www.tuinvogeltelling.nl/actievoorwaarden leest u de spelregels en algemene voorwaarden betreffende de wedstrijd.

Vogelbescherming Nederland behoudt zich het recht voor om de actie, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen.

Deelname aan de winactie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.

Opmerkingen of klachten over deze wedstrijd kunnen worden gemeld via info@vogelbescherming.nl.

De Gedragscode Promotionele Kansspelen (1 januari 2014) is van toepassing.