Vragen

Moet ik mannetjes en vrouwtjes apart doorgeven?

Nee, u mag mannetjes en vrouwtjes gewoon in hetzelfde vakje doorgeven. Dus: heeft u twee vrouwtjes huismussen gezien en één mannetje, dan geeft u door: drie huismussen.

Hoe lang moet ik tellen?

Een half uurtje. Kijk voor alle spelregels op de pagina Hoe werkt het.

Kan ik de herkenningstips nog een keertje nalezen?

U kunt de handige herkenningstips hier nog een keertje nalezen. Even opfrissen: wat was ook alweer het verschil tussen sperwer en havik, keep en vink, sijsjes en groenlingen? En nog veel meer. 

Hoe kan ik een foto toevoegen aan mijn telling?

U kunt als u wilt een foto van een vogel of van uw tuin toevoegen aan uw telling. In stap 2 van het telformulier kunt u uw foto uploaden. De foto kan (anoniem) op de homepage van de Nationale Tuinvogeltelling getoond worden. 
Een foto toevoegen aan uw telling kan alleen als u een telling instuurt via de website, NIET via de app Tuinvogels!

Tot waar mag ik tellen?

Mag ik de vogels in de boom voor mijn balkon meetellen? Mogen vogels in het gemeenteperkje naast mijn tuin ook meetellen? Als vogels op de grens van mijn tuin en de buren zitten, mag ik ze dan meetellen?

Formeel mag u alleen de vogels op uw balkon of in uw tuin meetellen. Vogelbescherming kan niet voor iedere individuele situatie adviseren wat u wel en niet mag meetellen omdat iedere tuin of balkon anders is. Gebruik vooral uw eigen gezond verstand!

De volgende overwegingen zijn daarbij belangrijk:

  • Hoe groot is de kans dat ook iemand anders dezelfde vogels telt? Hoe groter die kans, hoe terughoudender u moet zijn om de vogels mee te tellen.
  • Geeft uw telling een realistisch beeld van uw tuin of balkon? Bedenk daarbij dat het bij de Tuinvogeltelling niet per se gaat om een compleet beeld van alle vogels, maar om een realistische steekproef van vogels in de tuin en op het balkon.

Mag ik op een andere plek tellen dan mijn eigen tuin of balkon?

De Nationale Tuinvogeltelling is bedoeld om in kaart te brengen hoe vogels in de winter gebruik maken van onze tuinen en balkons. In de database met telresultaten worden de door u getelde vogels gekoppeld aan de combinatie van postcode en huisnummer. Daarom is het belangrijk dat u telt op een Nederlands adres met een geldige postcode en huisnummer. In het telformulier kunt u aangeven of het adres waarop u geteld heeft uw woonadres is of een ander adres (bijvoorbeeld van uw school). 

Wat doet Vogelbescherming Nederland met de gegevens van de Nationale Tuinvogeltelling?

De Tuinvogeltelling levert een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn: landelijk, per provincie en per gemeente. In combinatie met de resultaten van andere jaren en andere tellingen levert dit een beeld van de ontwikkelingen in tuingebruik door vogels. Met deze gegevens bepaalt Vogelbescherming hoe tuinvogels het beste geholpen kunnen worden. Op deze pagina vindt u een aantal opmerkelijke resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling.

Het is goed om u te realiseren dat het er niet om gaat dat de Tuinvogeltelling een compleet beeld oplevert. De momentopname wordt ieder jaar op vergelijkbare wijze genomen, waardoor dat op lange termijn een goed beeld oplevert.

Waarom wordt de Nationale Tuinvogeltelling in de winter gehouden?

Hoe meer mensen meedoen met de Tuinvogeltelling, hoe beter. Juist in de winter zoeken vogels beschutting en eten in de tuinen. Dan ziet u de vogels makkelijker dan in het voorjaar of najaar.

Ik heb bijna geen vogels gezien omdat het slecht weer was. Wat nu?

Zelfs als u weinig of zelfs geen vogels gezien heeft, is het belangrijk om uw telling aan ons door te geven. Voor een representatief beeld zijn ook deze tellingen van belang!

Er zit altijd een merel in de tuin, maar nu tijdens de telling niet. Mag ik die merel wel doorgeven?

Nee, u mag alleen maar doorgeven wat u in dat half uur écht gezien heeft. Een handige tip om te zorgen dat 'uw' merel (of roodborst, of grote bonte specht, of welke soort dan ook) wel meegeteld wordt: start uw tel-half-uurtje pas als uw merel zich heeft laten zien.

Kan ik met mijn inloggegevens van vorig jaar meedoen?

Ja, u kunt uw inloggegevens van voorgaande jaren opnieuw gebruiken. Maak eventueel gebruik van de link wachtwoord vergeten als u uw wachtwoord kwijt bent. Wanneer u ingelogd bent, ziet u de resultaten van uw tellingen van voorgaande jaren als u die heeft ingestuurd.

Ik wil meedoen met een school of een andere organisatie. Kan dat?

Ja, dat kan. Vrijdag 29 januari 2021 is 'scholenteldag'. U kunt voorafgaand aan de Tuinvogeltelling vogels tellen op een dag en tijdstip dat u het beste schikt. U kunt (net als alle andere deelnemers) vanaf vrijdag uw telling insturen. Het is leuk om op vrijdag met uw groep de telling in te sturen, omdat u direct een bevestiging van uw telling krijgt per e-mail. Uw leerlingen kunnen hun resultaten daarmee ook op de kaart met alle telresultaten terugvinden. Zo zien uw leerlingen meteen hoe hun telling zich verhoudt tot alle andere tellingen.

Tot wanneer kan ik mijn telling insturen?

Het telformulier staat tot maandag 1 februari 12.00 uur 's middags online. Zorg dat uw telling voor dat tijdstip ingestuurd is, anders kan uw telling niet meer meegenomen worden.

Mijn buurvrouw doet ook mee met de Tuinvogeltelling, maar ze kan nog geen mus van een merel onderscheiden. Wat nu?

Het mooie van de Nationale Tuinvogeltelling is dat er tienduizenden mensen aan meedoen. De meeste mensen herkennen hun tuinvogels. Maar soms worden inderdaad verkeerde waarnemingen doorgegeven. Juist door de massaliteit van de Tuinvogeltelling is het niet erg als dit gebeurt. De vergissingen verdwijnen in de grote bulk aan gegevens.

Daarnaast werken er achter de schermen een aantal geautomatiseerde processen om overduidelijke fouten uit de resultaten te filteren.

Tot slot gaat Sovon Vogelonderzoek Nederland na afloop van de telling nog eens met een vlooienkam door de gegevens heen zodat we een telling overhouden die zo betrouwbaar mogelijk is. 

Kortom: juich het toe als ook uw buurvrouw meedoet aan de Nationale Tuinvogeltelling! Hoe meer mensen genieten van de vogels in hun tuin, hoe beter het is voor de betrokkenheid van mensen bij 'hun' tuinvogels.

Ik ben de e-mail kwijt met de link naar mijn persoonlijke resultatenpagina, kunt u die opnieuw sturen?

Deze e-mail kan helaas niet opnieuw gestuurd worden. U kunt de actuele resultaten in uw gemeente of 4-cijferige postcode live en na afloop van de telling volgen op de resultatenpagina.